Εγκαύματα

Η δημιουργία ενός εγκαύματος, αν δεν το προσέξετε ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου το έγκαυμα υφίσταται στις αρθρώσεις ή και στο λαιμό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, υπάρχει η πιθανότητα επιπλοκής , μόλυνσης και φλεγμονής.

Στην αρχή ενός εκτεταμένου εγκαύματος για την αποφυγή του κινδύνου συνίσταται η άμεση αποκατάστασή του από τον Επανορθωτικό Πλαστικό Χειρουργό, με μόσχευμα από άλλο σημείο του σώματος για την γρήγορη επούλωση του εγκαύματος.